• Selecció
  i Search

  La selecció de persones, sigui quin sigui el seu nivell, constitueix un problema de permanent actualitat...

  + llegiu-ne més
 • Consultoria

  En aquest àmbit agrupem el serveis que tenen relació amb la satisfacció dels empleats, les seves motivacions i acompliment...

  + llegiu-ne més
 • Avaluació
  i Assessment

  El nostre Servei d'Avaluació té com a finalitat detectar les competències actuals o potencials de les persones...

  + llegiu-ne més
 • Formació

  En un entorn caracteritzat per la globalització dels mercats i la seva competència implacable, necessita dela formació contínua...

  + llegiu-ne més
 • Executive Coaching

  Mitjançant el Coaching és possible que els professionals facin nous aprenentatges i desenvolupin habilitats en un període de temps curt...

  + llegiu-ne més
 • Informe anual
  de remuneracions

  Mitjançant aquesta publicació anual proporcionem informació sobre les remuneracions de 105 llocs...

Informe anual de remuneracions

Mitjançant aquesta publicació anual en doble versió (espanyol-anglès), que realitzem conjuntament amb ESADE, proporcionem informació sobre les remuneracions de 105 llocs agrupats en tres nivells (Directius, Caps-Comandaments i Personal Qualificat) i en 11 àrees.

Presentem dues edicions: Tradicional (paper) i Electrònica. Ambdues permeten efectuar el càlcul de les remuneracions de forma personalitzada, en funció de les variables que vénen mostrant major correlació a la mostra:

 • Xifra de Vendes de l'Empresa

 • Edat del titular

 • Nombre de Persones que depenen del lloc

 • Tant per cent de capital estranger

 • Relació amb òrgans de direcció (Directius)

 • Formació (per Caps i Comandaments)

Diferents mitjans de comunicació han ressaltat sobre el nostre informe "que s'ha constituït en una eina clau per a les empreses".

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ
Delta Recursos Humanos S.L.


Gran Vía Carlos III
31, 1r 4a
08028 Barcelona
Espanya


t. +34 931 422 880

delta@deltarh.comXarxes Socials