• Selecció
  i Search

  La selecció de persones, sigui quin sigui el seu nivell, constitueix un problema de permanent actualitat...

  + llegiu-ne més
 • Consultoria

  En aquest àmbit agrupem el serveis que tenen relació amb la satisfacció dels empleats, les seves motivacions i acompliment...

  + llegiu-ne més
 • Avaluació
  i Assessment

  El nostre Servei d'Avaluació té com a finalitat detectar les competències actuals o potencials de les persones...

 • Formació

  En un entorn caracteritzat per la globalització dels mercats i la seva competència implacable, necessita dela formació contínua...

  + llegiu-ne més
 • Executive Coaching

  Mitjançant el Coaching és possible que els professionals facin nous aprenentatges i desenvolupin habilitats en un període de temps curt...

  + llegiu-ne més
 • Informe anual
  de remuneracions

  Mitjançant aquesta publicació anual proporcionem informació sobre les remuneracions de 105 llocs....

  + llegiu-ne més

Avaluació i Assessment

El nostre Servei d'Avaluació té com a finalitat detectar les competències actuals o potencials de les persones integrades en una organització o aspirants a entrar-hi.

És un servei molt útil per a:

 • Noves contractacions

 • Promocions internes

 • Plans de Carrera i Desenvolupament

 • Reestructuracions

MODALITATS

Realitzem les nostres intervencions a través de tres modalitats, en funció dels objectius plantejats:

Avaluacions Individuals

Utilitzem com a tècniques, Entrevistes, Proves Psicològiques i Exercicis de Simulació de situacions empresarials. Modalitat adequada per a tots els nivells: Directius, caps i Personal Qualificat.

Assessment Center

És un mètode especial d'Avaluació que té com a finalitat identificar de manera fiable les competències de les persones per a un lloc.

Fem servir diverses tècniques, individuals i grupals, en funció de l'objectiu a aconseguir i les peculiaritats dels llocs: Entrevistes Personals, Proves de Personalitat, Exercicis de Gestió, Role-Plays, Business Games, Grups de Discussió, etc.

Les tècniques específiques de grup les apliquem en equips formats entre 4-12 persones i intervenim, com a mínim, dos Consultors que desenvolupem tres activitats en grup:

 • Activitats de contacte inicial, orientades a trencar el gel entre els participants i minimitzar la competitivitat entre ells.

 • Activitats individuals davant del grup. Per realitzar l'observació un a un dels participants i apreciar la desimboltura davant la resta del grup.

 • Activitats en grup. Per avaluar en detall determinades competències, adopció de rols i determinar competències de les persones que l'integren.

El Assessment Center és molt indicat, per la seva fiabilitat, per a:

 • Identificació del potencial directiu

 • Promocions i Plans de Carrera

 • Avaluació final en processos de selecció

 • Identificació de necessitats de formació en la línia

 • Jeràrquica per al desenvolupament de competències

Avaluacions Massives

Modalitat molt útil quan una empresa o institució necessita valorar un nombre elevat de persones en processos de selecció o promoció. Utilitzem un sistema propi basat en metodologies predictives i suportat en programari. Modalitat especialment indicada per a empreses que necessitin contractar un nombre significatiu de persones, ja sigui de forma continuada en petits grups o puntualment en grans grups.

Un servei pràctic i eficaç

Els nostres clients disposaran una vegada finalitzada l'Avaluació o Assessment d'un matisat informe de cada persona avaluada mitjançant el qual podran prendre una decisió adequada en cadascuna de les modalitats que oferim.

En Avaluacions Massives presentem un informe per a cada col•lectiu, que inclou: 1.-La qualificació global obtinguda per cada persona avaluada 2. - Una representació gràfica en què es pot visualitzar amb rapidesa els punts forts i débils 4. - L'ajustament i allunyament de cada persona respecte al perfil 5.-El rànquing de les persones avaluades classificats per ordre decreixent i alfabèticament. Es tracta d'un filtratge previ objectiu que estalvia molt de temps i redueix significativament els costos.

SERVEI DE SELECCIÓ I AVALUACIÓ PER INTERNET

Mitjançant aquest servei, que realitzem via on line, agilitzem els processos de Selecció i Avaluació alhora que reduïm significativament els costos per al client. Disposem d'un programari específic per als diferents perfils en diversos idiomes i en funció de les situacions realitzem entrevistes inicials mitjançant videoconferència. Després d'aquesta primera intervenció podem realitzar, si es considera oportú, entrevistes in situ o a les nostres oficines abans de presentar informes finals.

Servei especialment indicat per valorar candidats que resideixen a l'estranger o per altres causes que ho justifiquin.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ
Delta Recursos Humanos S.L.


Gran Vía Carlos III
31, 1r 4a
08028 Barcelona
Espanya


t. +34 931 422 880

delta@deltarh.comXarxes Socials