• Selecció
  i Search

  La selecció de persones, sigui quin sigui el seu nivell, constitueix un problema de permanent actualitat...

  + llegiu-ne més
 • Consultoria

  En aquest àmbit agrupem el serveis que tenen relació amb la satisfacció dels empleats, les seves motivacions i acompliment...

 • Avaluació
  i Assessment

  El nostre Servei d'Avaluació té com a finalitat detectar les competències actuals o potencials de les persones...

  + llegiu-ne més
 • Formació

  En un entorn caracteritzat per la globalització dels mercats i la seva competència implacable, necessita dela formació contínua...

  + llegiu-ne més
 • Executive Coaching

  Mitjançant el Coaching és possible que els professionals facin nous aprenentatges i desenvolupin habilitats en un període de temps curt...

  + llegiu-ne més
 • Informe anual
  de remuneracions

  Mitjançant aquesta publicació anual proporcionem informació sobre les remuneracions de 105 llocs...

  + llegiu-ne més

Consultoria en desenvolupament de persones

En aquest àmbit agrupem el serveis que tenen relació amb la satisfacció dels empleats, les seves motivacions i acompliment per optimitzar les estratègies i polítiques de recursos humans.

ESTUDIS DE CLIMA LABORAL

El Clima és l'ambient humà en què es desenvolupa el treball. Un estudi de clima laboral respon a dos objectius bàsics:

 • Conèixer el grau de satisfacció dels empleats a través de les percepcions que tenen d'un conjunt de variables crítiques per generar un ambient adequat

 • Proporcionar mesures correctores que incideixin en la millora d'aquestes variables

Comprendre les percepcions de les persones que treballen en una organització és fonamental per a:

 • Potenciar la motivació i el compromís

 • Millorar les estratègies i polítiques de RRHH

 • Comprometre als directius i comandaments en la Gestió i Lideratge eficaç de persones i grups

Els estudis de Clima Laboral es poden dirigir, en funció de les necessitats, a la totalitat de la plantilla o a una part d'aquesta.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ

GESTIÓ DE L'ACOMPLIMENT

Des del nostre enfocament, orientem la gestió de l'acompliment a potenciar el desenvolupament de les persones i a transformar les organitzacions per adaptar-se als reptes innovadors i de mercat que requereix un entorn canviant.

Té conseqüències pràctiques en la promoció i en la retribució, així com en els plans de carrera i successió. Col·laborem amb les empreses en la definició i elaboració de tots els elements del sistema, prenent com a referència la Missió, Visió i Objectius Estratègics.

 • Competències Corporatives (Core Competences)

 • Perfils de Competències per a cada lloc

Després integrem aquesta informació en un aplicatiu informàtic, que permet efectuar una valoració quantitativa i qualitativa dels resultats per arribar a conclusions, donar feed-back a l'avaluat, realitzar les propostes oportunes i fixar metes per a la propera avaluació.

Aquest aplicatiu es pot integrar en el sistema retributiu de l'empresa per la seva relació amb la gestió de l'Acompliment.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ

COMPETÈNCIeS-FEEDBACK 360º

Encara que les Competències solen incloure's en la gestió de l'acompliment, oferim a les empreses la possibilitat de contractar aquest servei de forma independent..

El nostre model, que és flexible i suportat en programari, permet avaluar les competències de les persones (feedback 360º) i adaptar-lo a les necessitats de les empreses i institucions.

És de gran utilitat per detectar necessitats de formació, realitzar plans individuals de carrera i com a eina inicial en processos de coaching

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ
Delta Recursos Humanos S.L.


Gran Vía Carlos III
31, 1r 4a
08028 Barcelona
Espanya


t. +34 931 422 880

delta@deltarh.comXarxes Socials