Política de privadesa

Delta Recursos Humanos, informa sobre la gestió de la LOPD:

Recollida de dades

Aquest lloc recull dades de caràcter personal. El professional que inclogui informació personal autoritza Delta Recursos Humanos, SL (d'ara endavant Delta RH) al tractament de les seves dades per als serveis de Reclutament i Selecció.

Fitxer, tractament, manteniment i autorització

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa: que les dades personals remeses mitjançant aquesta web seran incorporades a un fitxer del que és responsable Delta RH, a fi de aplicar-los als fins sol·licitats.

L'usuari té dret, mitjançant sol•licitud escrita i signada, a retirar les seves dades dirigint la sol•licitud a la següent adreça: Delta Recursos Humanos, SL C/Gran Via Carles II 31, 1-4, 08028 Barcelona. La sol•licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Mesures

Aquesta aplicació es regeix per les mesures que DeltaRH ha adoptat per complir amb la LOPD, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Delta Recursos Humanos S.L.


Gran Vía Carlos III
31, 1r 4a
08028 Barcelona
Espanya


t. +34 931 422 880

delta@deltarh.comXarxes Socials